(Státní) závěrečné zkoušky

Zadání a odevzdání BP/DP

Upřešnující pokyny pro zadání BP/DP
 1. V profilech jednotlivých vyučujících naleznete návrhy témat. Případné modifikace či vlastní náměty jsou po konzultaci možné.
 2. Kontaktujte příslušného vyučujícího s žádostí o konzultaci zadání. U vlastního tématu oslovte pracovníka, do jehož odbornosti (předmětu, výzkumného zaměření) téma patří.
 3. Vyplníte dojednané Podklady pro zadání BP/DP do STAGu.
 4. Podklad pak ze STAGu vytisněte, podepište.
 5. Zajistěte podpis budoucího vedoucího práce.
 6. Studenti informatických oborů donesou formulář J. Berkimu, studenti matematických oborů P. Kazdové.
Upřesňující pokyny k odevzdání BP/DP
 • Přihlášení na SZZ (Bc. i NMgr.) probíhá pomocí portálu FP TUL.
 • Závěrečné práce se odevzdávají v jednom výtisku (originál) na studijním oddělení FP TUL a ve dvou vyhotoveních (kopie) na katedře. Studenti informatických oborů odevzdají kopie J. Berkimu, studenti matematických oborů P. Kazdové
 • Jedna kopie bude po proběhlé obhajobě navrácena autorovi (nemusí se tedy jednat o pevnou vazbu).

SZZ informatických oborů

Termín konání SZZ: 31. 1. 2022 od 14.00 v učebně G4-MAT (4. patro) harmonogram

 • Přihlášení na SZZ (Bc. i Mgr.) probíhá pomocí portálu FP TUL.
 • Závěrečné práce se odevzdávají v jednom výtisku (originál) na studijním oddělení FP TUL a ve dvou vyhotoveních (kopie) tajemníkovi komise. Jedna kopie bude po proběhlé obhajobě navrácena autorovi.
 • Na vykonání SZZ je třeba se dostavit vždy s předstihem. Jedná se o významný okamžik. Student by měl tomu přizpůsobit svůj oděv. Otázky z tematických okruhů kandidátovi určuje komise. Zkouška trvá 30 minut a kandidát má stejný čas na přípravu.
 • Studenti Informatiky se zaměřením na vzdělávání dostávají jednu otázku z oblasti matematiky a druhou z oblasti informatiky. Třetí otázku mají z didaktiky informatiky (viz okruhy pro Bc.). Studenti s matematikou v aprobaci dostávají místo otázky z matematiky další otázku z informatiky. Studenti Učitelství informatiky pro 2. st. ZŠ dostávají dvě otátky z oblasti odborné informatiky a jednu z didaktiky informatiky (viz okruhy pro ZŠ). Studenti Učitelství informatiky pro SŠ dostávají jednu otázku z tematických oblastí Složitost a vyčíslitelnost či Kódování a šifrování (viz okruhy pro SŠ). Druhá otázka je položena z témat Počítačová grafika nebo Programování. Třetí otázka je didaktická.
 • Pro komunikaci ohledně SZZ kontaktujte email – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SZZ matematických oborů

Zakončení RIF2 a RIF3

Závěrečné zkoušky vzdělávacích programů RIF2 a RIF3 se uskuteční 8. února od 12.30 v učebně G4-MAT podle harmonogramu.

 • Odhlášení ze zkoušek i obhajob je možné provést elektronicky tajemníkovi komise – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Do 16. ledna je nutné odevzdat výtisky závěrečné práce Daně Andrejsové v počtu 1 originálu s CD a 1 kopie s CD.
 • Komise pro zkoušky bude ve složení  doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc. (předseda); doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.; Ing. Jindra Drábková, Ph.D.; Mgr. Jan Berki, Ph.D.; Ing. Martin Vích Vlasák.
 • Obhajoba závěrečné práce je rozdělena do dvou částí. Nejprve kandidát během 10 minut odprezentuje svou práci. Následně je přečten posudek a kandidát na něj reaguje. V dalších cca 7 minutách pokládají členové komise otázky k závěrečné práci.
 • Zkouška se skládá ze dvou otázek  vybraných z okruhů (RIF2, RIF3). Jedna je z oblasti odborné informatiky a druhá směřuje k didaktické transformaci a didaktickým postupům při výuce informatického tématu. Na každou z otázek je vyčleněno 10 minut. Stejnou dobu má kandidát na přípravu.