(Státní) závěrečné zkoušky

Zadání a odevzdání BP/DP

Upřešnující pokyny pro zadání BP/DP
 1. V případě, že si vyberete nabízené téma (buď na webu katedry či ve STAGu), kontaktujte příslušného vyučujícího s žádostí o konzultaci zadání.
 2. Pokud uvažujete o vlastním tématu, obraťte se na Jana Berkiho (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Na základě konzultace Vám budou doporučeni potenciální vedoucí práce. Ty oslovíte a domluvíte se, zda Vám někdo bude ochoten práci vést.
 3. Vyplníte dojednané Podklady pro zadání BP/DP do STAGu, případně je po dohodě vyplní do STAGu vyučující.
 4. Schvalování pak probíhá elektronicky v IS STAG.
Upřesňující pokyny k odevzdání BP/DP
 • Přihlášení na SZZ (Bc. i NMgr.) probíhá pomocí portálu FP TUL.
 • Závěrečné práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě do IS STAG.

SZZ informatických oborů

Termín konání SZZ: 1. 9. 2022 od 14.00 v učebně G4-MAT (4. patro) harmonogram

 • Přihlášení na SZZ (Bc. i Mgr.) probíhá pomocí portálu FP TUL.
 • Závěrečné práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě do IS STAG.
 • Na vykonání SZZ je třeba se dostavit vždy s předstihem. Jedná se o významný okamžik. Student by měl tomu přizpůsobit svůj oděv. Otázky z tematických okruhů kandidátovi určuje komise. Zkouška trvá 30 minut a kandidát má stejný čas na přípravu.
 • Studenti Informatiky se zaměřením na vzdělávání dostávají jednu otázku z oblasti matematiky a druhou z oblasti informatiky. Třetí otázku mají z didaktiky informatiky (viz okruhy pro Bc.). Studenti s matematikou v aprobaci dostávají místo otázky z matematiky další otázku z informatiky. Studenti Učitelství informatiky pro 2. st. ZŠ dostávají dvě otátky z oblasti odborné informatiky a jednu z didaktiky informatiky (viz okruhy pro ZŠ). Studenti Učitelství informatiky pro SŠ dostávají jednu otázku z tematických oblastí Složitost a vyčíslitelnost či Kódování a šifrování (viz okruhy pro SŠ). Druhá otázka je položena z témat Počítačová grafika nebo Programování. Třetí otázka je didaktická.
 • V případě dotazů týkajících se SZZ z učitelské informatiky (Bc. i NMgr.) se obraťte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SZZ matematických oborů

Zakončení RIF2 a RIF3

Závěrečné zkoušky vzdělávacích programů RIF2 a RIF3 se uskuteční 8. února od 12.30 v učebně G4-MAT podle harmonogramu.

 • Odhlášení ze zkoušek i obhajob je možné provést elektronicky tajemníkovi komise – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Do 16. ledna je nutné odevzdat výtisky závěrečné práce Daně Andrejsové v počtu 1 originálu s CD a 1 kopie s CD.
 • Komise pro zkoušky bude ve složení  doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc. (předseda); doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.; Ing. Jindra Drábková, Ph.D.; Mgr. Jan Berki, Ph.D.; Ing. Martin Vích Vlasák.
 • Obhajoba závěrečné práce je rozdělena do dvou částí. Nejprve kandidát během 10 minut odprezentuje svou práci. Následně je přečten posudek a kandidát na něj reaguje. V dalších cca 7 minutách pokládají členové komise otázky k závěrečné práci.
 • Zkouška se skládá ze dvou otázek  vybraných z okruhů (RIF2, RIF3). Jedna je z oblasti odborné informatiky a druhá směřuje k didaktické transformaci a didaktickým postupům při výuce informatického tématu. Na každou z otázek je vyčleněno 10 minut. Stejnou dobu má kandidát na přípravu.