Statistika ve společenskovědním výzkumu

Podpůrný materiál promítaný na přednášce: prezentace

Zadání práce ke zkoušce: zadání

Data pro práci ke zkoušce: zadani_data