Matematika IIB

Zápočty se udělují po splnění podmínek stanovených na začátku semestru, tj. po získání alespoň 10 bodů z obou testů. Každý z testů si lze jednou opravit

 

Zápočet bude studentům/studentkám zapsán při zkoušce.

Tabulka integrálů
Slovník Laplaceovy transformace

Semestrální úlohy:

  • První série odevzdat do 9. listopadu 2018 (na cvičení, nejlépe však na přednášce)
  • Druhá série odevzdat do 23. listopadu 2018 (na cvičení, nejlépe však na přednášce)
  • Třetí série odevzdat do 7. prosince 2018 (na vičení, nejlépe však na přednášce)