Pravděpodobnost a statistika

Zdrojové soubory a materiály pro ZPS:

Materiály pro kombinované studium:

   Prezentace v pdf : prezentace na výuce

   Zadání semestrální  práce (pdf): zadání   a vlastní data (formát xls - Excel):  data

   Statistické tabulky (normální  t, F, chi2 rozdělení): tabulky

   Skripta s příklady (Kadeřábek, Picek, 2001): skripta