Obory

Doktorský studijní program

titul: Ph.D.

Aplikovaná matematika

obor: Matematické modely a jejich aplikace
forma: prezenční i kombinovaná, 4 roky
kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
odkaz: info ve STAGu

Bakalářský studijní program

titul: Bc.

Informatika

obor: Informatika se zaměřením na vzdělávání
forma: prezenční i kombinovaná, 3 roky
kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
odkaz: info ve STAGu

Navazující magisterský studijní program

titul: Mgr.

Učitelství pro základní školy

obor: Učitelství informatiky pro 2. st. ZŠ
forma: prezenční, 2 roky
kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
odkaz: info ve STAGu

Učitelství prostřední školy

obor: Učitelství informatiky pro SŠ
forma: prezenční, 2 roky
kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
odkaz: info ve STAGu

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

titul: ---

Rozšiřující studium

obor: Informatika pro 2. stupeň ZŠ
obor: Informatika pro SŠ
forma: kombinovaná, 2 roky
kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
odkaz: info RIF2, info RIF3

Specializační studium

obor: Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií
forma: kombinovaná, 2 roky
kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
odkaz: info KICT