Profil uživatele

Základní info

Drábková Jindra
Ing. Jindra Drábková, Ph.D.
...
48 535 2886

po domluvě e-mailem

budova G, 4. patro
KAP
odborný asistent

Profesní životopis

Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha, obor Technická kybernetika, Ing. (1988)

Výzkumný ústav inženýrského studia, ČVUT Praha, učitelství odborných předmětů pro střední školy, vysvědčení o pedagogické způsobilosti (1990)

Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Technická univerzita v Liberci, obor Technická kybernetika, Ph.D. (2006)

od 2010: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, odborný asistent s vědeckou hodností

2001–2010: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, odborný asistent, od 2006 odborný asistent s vědeckou hodností

1989–2001: Gymnázium a Sportovní gymnázium, Jablonec nad Nisou, učitelka informatiky a výpočetní techniky

1988–1989: Gymnázium Budějovická, Praha, učitelka informatiky a výpočetní techniky
BERKI J. a J. DRÁBKOVÁ. Základy informatiky pro 1. stupeň základní školy [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-520-5. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice/zakladyinformatiky-pro-1-stupen-zs.

BERKI J. a J. DRÁBKOVÁ. Základy informatiky pro 2. stupeň základní školy [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-521-2. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice/zakladyinformatiky-pro-zakladni-skoly.

DRÁBKOVÁ, J.: Didaktika programování [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-497-0. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice/vzdelavaci-materialy-pro-vs

DRÁBKOVÁ, J. Možné přístupy k výuce dětských programovacích jazyků. In: DidactIG, sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. ISBN 978-80-7494-189-4.

DRÁBKOVÁ, J. a V. EŠNER. Innovation of subject concerning ICT at TUL. In: Proceedings of the 8th IMSCI 2014. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2014, s. 122–125. ISBN 978-1-941763-06-3.

DRÁBKOVÁ, J. Zpracování elektronických dokumentů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-90-7494-143-6

PLÍVA, Z., J. DRÁBKOVÁ, J. KOPRNICKÝ a L. PETRŽÍLKA. Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací. 2. upravené vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-049-1.

BERKI, J. a J. DRÁBKOVÁ. Dovednosti absolventů SŠ v textovém editoru. In: Počítač ve škole 2012: sborník příspěvků [CD]. Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě. ISBN 978-80-260-1748-6.

BERKI, J. a J. DRÁBKOVÁ. Education of Teachers of Informatics. In: Proceedings of the 5th IMSCI 2011. International Institute of Informatics and Systemics, 2011. Volume II., s. 90–94. ISBN 978-1-936338-45-0.

BERKI, J. a J. DRÁBKOVÁ. Deklarované dovednosti absolventů SŠ v ICT. In: Počítač ve škole 2011: sborník příspěvků [CD]. Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě. ISBN 978-80-254-9426-4.

DRÁBKOVÁ, J. Využití systému Moodle při testování a ve výuce předmětu Základy ICT. In Alternativní metody výuky 2011: sborník příspěvků [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 28. duben 2011. Dostupné z URL: http://everest.natur.cuni.cz/konference/2011/prispevek/drabkova_prispevek.pdf.

BERKI, J. a J. DRÁBKOVÁ. Terminálové řešení v učebnách. In Počítač ve škole 2010: sborník příspěvků. [online]. Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě. ISBN 978-80-254-6556-1. Dostupné z: http://gynome.nmnm.cz/konference/files/2010/sbornik/berki_drabkova.pdf.

DRÁBKOVÁ, J. Jazykový korpus a jeho analýza. In Řeč a počítač, principy hlasové komunikace, úlohy, metody a aplikace, sborník článků. Liberec: Technická univerzita v Liberci, listopad 2009, s. J-125–129.
ISBN 978-80-7372-548-8.

  • garant klíčové aktivity v projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0310 ICT v odborné přípravě studentů FP TUL
  • spoluřešitel projektu 968/2012 Streamování přednášek a jejich integrace do e-learningového portálu
  • řešitel projektu 51/2011 Inovace předmětu Základy informačních a komunikačních technologií
  • spoluřešitel projektu 1852/2008 Multimediální učebna „Počítač pro uměleckou tvorbu“

Výuka a závěrečné práce

Denní studium

Kombinované studium

 Studijní materiály

Nýdrle Jan: Tvorba animovaných výukových materiálů pro předmět Zpracování elektronických dokumentů

Mizera Josef: Programování na základních školách

Fořt Lukáš: Úroveň dovedností žáků děčínských škol v textovém editoru