Profil uživatele

Základní info

Picek Jan
prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
...
48 535 2813 (2890)

Po dobu výuky v LS 2014/15:  pondělí 9:00-10:00 nebo po domluvě  e-mailem.

budova G, 4. patro, č. 4063
KAP, DFP
profesor, děkan

Výuka a závěrečné práce

 

 

Implementace odhadů v lineární regresi

Mnoho odhadů ve statistice je formulována jako maximum nebo minimu nějaké funkce. Bohužel řadu odhadů pak nelze vyjádřit explicitně, ale je nutné řešit problém numericky. Cílem práce je připravit procedury pro výpočet několika odhadů používaných v lineární regresi (useknuté nejmenší čtverce, M-odhady, R-odhady) a srovnat jejich vlastnosti pomocí simulační studie.