Articles

zahraniční stáže Jana Berkiho

 • Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 1. až 5. dubna 2019, výukový pobyt (Erasmus+)
 • Abteilung Didaktik der Informatik, Fakultät II, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 4. až 8. června 2018, výukový pobyt (Erasmus+)
 • Katedra základov a vyučovania informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 22. až 27. října 2017 (Fond F 2017)
 • Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 3. až 7. dubna 2017, výukový pobyt (Erasmus+)
 • Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 29. až 31. března 2016, výukový pobyt (Erasmus+)
 • Instytut Matematyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 18. až 21. května 2015, výukový pobyt (Erasmus+)
 • Informatikos metodologijos skyrius, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus universitetas, 26. května až 6. června 2014, výukový pobyt (Erasmus)
 • Abteilung Didaktik der Informatik, Fakultät II, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 22. až 30. dubna 2014 (projekt inICT)
 • Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 25. listopadu až 5. prosince 2013 (projekt inICT)
 • Informatikos metodologijos skyrius, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus universitetas, 28. května až 1. června 2012, výukový pobyt (Erasmus)
 • Katedra základov a vyučovania informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 23. až 30. listopadu 2011, studijní pobyt (projekt INDICT)
 • Katedra základov a vyučovania informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 8. až 11. listopadu 2010, výukový pobyt (Erasmus)