Articles

publikační činnost Jana Berkiho

2020

 • BERKI J. a J. DRÁBKOVÁ. Základy informatiky pro 1. stupeň základní školy [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-520-5. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice/zakladyinformatiky-pro-1-stupen-zs. → PDF
 • BERKI J. a J. DRÁBKOVÁ. Základy informatiky pro 2. stupeň základní školy [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-521-2. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice/zakladyinformatiky-pro-zakladni-skoly. → PDF

2014

 • BERKI, J. (ed.). Jak podpořit výuku e-technologiemi. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-134-4. (autor: s. 5–27). → PDF
 • VRBÍK, D. a J. BERKI (eds.). Informatika na Cizím Teritoriu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-145-0. (autor: s. 14–17, 48–51). → PDF

2013

 • BERKI, J. Study programs of training teachers of informatics in the Czech republic. In: Journal of Technology and Information Education [online]. 1/2013, Volume 5, Issue 1. s. 75–80. Dostupné z http://www.jtie.upol.cz/13_1.htm. ISSN 1803-6805. (RIV/46747885:24510/13:#0000945)PDF

2012

 • BERKI, J. a J. DRÁBKOVÁ. Dovednosti absolventů SŠ v textovém editoru. In: Počítač ve škole 2012: sborník příspěvků [online]. Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě. ISBN 978-80-260-1748-6. Dostupné z http://pocitacveskole.cz/clanky/dovednosti-absolventu-ss-v-textovem-editoru → PDF

2011

 • BERKI, J. Projektované, realizované a dosažené ICT kurikulum na základních školách. In: Information and Communication Technology in Education – Ph.D. students' section [CD]. Univesity of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2011. ISBN 978-80-7368-980-3. → PDF
 • BERKI, J. Evaluace. In: TOMKOVÁ, M. Virtuální hospitace – Informatika a informační a komunikační technologie: Pokročilé nástroje v grafickém editoru GIMP [online]. Metodický portál RVP. Praha: NÚV, 2011. ISSN 1802-4785. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/14159/VIRTUALNI-HOSPITACE---INFORMATIKA-A-INFORMACNI-A-KOMUNIKACNI-TECHNOLOGIE-POKROCILE-NASTROJE-V-GRAFICKEM-EDITORU-GIMP.html/
 • BERKI, J. ICT in the Czech and Slovak National Curriculum. In: Proceedings of 5th Internaitonal Conference ISSEP 2011 [CD]. Association of the Infovek Project and Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava. ISBN 978-80-89189-90-7. → PDF
 • BERKI, J. a J. DRÁBKOVÁ. Education of Teachers of Informatics. In: Proceedings of the 5th IMSCI 2011. Volume II. International Institute of Informatics and Systemics. s. 90–94. ISBN 978-1-936338-45-0. → PDF
 • BERKI, J. a J. DRÁBKOVÁ. Deklarované dovednosti absolventů SŠ v ICT. In: Počítač ve škole 2011: sborník příspěvků [online]. Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě. ISBN 978-80-254-9426-4. Dostupné z http://pocitacveskole.cz/clanky/deklarovane-dovednosti-absolventu-ss-v-ict → PDF
 • BERKI, J. Úroveň podmínek výuky ICT na libereckých ZŠ. In: e-Pedagogium [online]. 2011, I. s. 106–119. Dostupný z http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2011/e-pedagogium_1-2011.pdf. ISSN 1213-7499. (RIV/46747885:24510/11:#0000322) → PDF
 • BERKI, J. Mety a překážky ve výzkumu v didaktice informatiky. In: Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-722-2. → PDF

2010

 • BERKI J. Conditions for teaching ICT at primary schools in Liberec. In: Information and Communication Technology in Education 2010. Ostrava, Ostravská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-775-5. (RIV/46747885:24510/10:#0000321)
 • PEŠAT, P. a J. BERKI. Digitální kompetence v přípravě učitelů (také) technických předmětů. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [online]. Media4U Magazine, 2010, roč. 7, X1/2010, s. 143–144. ISSN 1214-9187. Dostupné z http://www.media4u.cz/mvvtp2010.pdf → PDF
 • BERKI, J. a J. DRÁBKOVÁ. Terminálové řešení v učebnách. In: Počítač ve škole 2010: sborník příspěvků [online]. Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě. ISBN 978-80-254-6556-1. Dostupné z http://pocitacveskole.cz/clanky/terminalove-reseni-v-ucebnach → PDF

2009

 • BERKI, J. Kvalita vzdělávání v oblasti ICT. In: Sborník konference DiTech. [CD]. Hradec Králové, Gaudeamus, UHK, 2009. ISBN 978-80-7435-001-6. → PDF
 • BERKI, J. Co nám (ne)říká zpráva ČŠI o úrovni ICT? In: Metodický portál RVP [online]. Pub. 14. 12. 2009. ISSN 1802-4785. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/7121/CO-NAM-NERIKA-ZPRAVA-CSI-O-STAVU-ICT.html/.
 • BERKI, J. Programování povinně v kurikulu? In: Metodický portál RVP [online]. Pub. 5. 11. 2009. ISSN 1802-4785. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6211/programovani-povinne-v-kurikulu-.html/.
 • BERKI, J. Zkušenosti z praxí budoucích učitelů ICT. In: Metodický portál RVP [online]. Pub. 28. 7. 2009. ISSN 1802-4785. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZI/6209/ZKUSENOSTI-Z-PRAXI-BUDOUCICH-UCITELU-ICT.html.
 • BERKI, J. Strasti didaktika informatiky. In: Počítač ve škole 2009: sborník příspěvků. [online]. Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě. Dostupné z http://gynome.nmnm.cz/konference/files/2009/sbornik/berki.pdf.
 • BERKI, J. Komponenty kvality vzdělávacího procesu v oblasti ICT. (Záměr disertační práce – Komparace školních kurikul ve vzdělávací oblasti ICT.) In: Sborník konference ICTE – Junior. [CD]. České Budějovie: PF JČU, 2009.