Termíny

SZZ z INF – 1. 9. 2022

Upozornění

Rozpis předmětů pro NMgr. učitelství informatiky

Průvodce studenta FP

Projekty studentů

Textový editor pro 1. st. ZŠ (J. Brzobohatý)

Výukové počítačové hry (M. Ježek)

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky. Jejím úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů – např. geografie, fyziky, chemie či informatiky. Pracoviště zajišťuje také výuku předmětů věnovaných využívání ICT prostředků v různých studijních oborech jako jsou Základy ICT či Informatika v hudební výchově a tvorbě. V dotyčných vědních oblastech členové katedry realizují různé projekty a výzkumné záměry.

IT FITNESS

Vyzkoušejte se, jak jste na tom z IT znalostmi a dovednostmi v rámci eSkills Week 2012 v testu IT Fitness od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2012.
Baner IT fitness

Postup pro zadání BP/DP

Studenti oborů Informatika se zaměřením na vzdělávání a Učitelství informatiky:

  1. Po vyplnění Podkladů pro zadání BP/DP ve STAGu (viz předchozí článek) tento dokument vytiskněte a podepište.
  2. Zajistěte podpis vedoucího práce.
  3. Podepsaný formulář doneste do kanceláře Mgr. Berkiho.
Termín pro odevzdání podepsaných Podkladů je 12. 4. do 16.00.

Podklady pro zadání BP/DP

Termín pro vložení podkladů pro zadání bakalářské či diplomové práce do STAGu je na KAP pro obory s informatikou stanoven na 8. dubna 2012. Nezapomeňte je ale do té doby nejprve prodiskutovat s předpokládaným vedoucím práce.

Témata závěrečných prací

Návrhy témat závěrečných prací naleznete v profilech jednotlivých členů katedry v záložce Výuka a závěrečné práce. Aktuálně mají témata pro informatiky vypsána doc. Koucký, doc. Picek, Mgr. Berki.