Termíny

SZZ z INF – 16. 1. 2019

Upozornění

Rozpis předmětů pro NMgr. učitelství informatiky

Průvodce studenta FP

Projekty studentů

Textový editor pro 1. st. ZŠ (J. Brzobohatý)

Videonávody – STAG a budovy (Z. Švanda)

Výukové počítačové hry (M. Ježek)

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky. Jejím úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů – např. geografie, fyziky, chemie či informatiky. Pracoviště zajišťuje také výuku předmětů věnovaných využívání ICT prostředků v různých studijních oborech jako jsou Základy ICT či Informatika v hudební výchově a tvorbě. V dotyčných vědních oblastech členové katedry realizují různé projekty a výzkumné záměry.

Error
  • Error loading feed data

Postup pro zadání BP/DP

Studenti oborů Informatika se zaměřením na vzdělávání a Učitelství informatiky:

  1. Po vyplnění Podkladů pro zadání BP/DP ve STAGu (viz předchozí článek) tento dokument vytiskněte a podepište.
  2. Zajistěte podpis vedoucího práce.
  3. Podepsaný formulář doneste do kanceláře Mgr. Berkiho.
Termín pro odevzdání podepsaných Podkladů je 12. 4. do 16.00.

Podklady pro zadání BP/DP

Termín pro vložení podkladů pro zadání bakalářské či diplomové práce do STAGu je na KAP pro obory s informatikou stanoven na 8. dubna 2012. Nezapomeňte je ale do té doby nejprve prodiskutovat s předpokládaným vedoucím práce.

Témata závěrečných prací

Návrhy témat závěrečných prací naleznete v profilech jednotlivých členů katedry v záložce Výuka a závěrečné práce. Aktuálně mají témata pro informatiky vypsána doc. Koucký, doc. Picek, Mgr. Berki.

M2a - zápočty

Zpráva z 1.9.
Konzultační hodiny: pondělí 5.9. 15-15:30, středy 7.9. a 14.9. obě 10-12 hodin.
Pokud se vám (z vážných důvodů) hodí více jiná hodina či jiný den, dohodněte se se mnou e-mailem.

Závěrečné hodnocení je v přiloženém souboru.

Zápočet získává ten, kdo má ze dvou lepších testů a všech semestrálních prací dohromady alespoň 24 bodů.

Na konci srpna zde vypíšu konzultační hodiny (první bude pravděpodobně v pondělí 5.9. odpoledne). Během nich si budete moci přijít pro zápočet případně se podívat na vaši semestrální práci.

Zpráva pro ty, kteří zápočet nezískali: zapíšete-li si před začátkem semestru rozvrhovou akci pro získání zápočtu v zimním semestru (pozor, hledejte ji v semestru letním), vyvěsím vám na začátku semestru semestrální práci a vypíšu pro vás v IS Stag termíny testů. Kde vám vaše práce vyvěsím, se dozvíte zde (zcela jistě to nebude e-learning).

Martina Šimůnková

Attachments:
Download this file (m2a-vysledky.pdf)m2a-vysledky.pdf[ ]61 kB
Download this file (m2a_konecna.pdf)m2a_konecna.pdf[ ]180 kB

Zprávy z fakulty