Termíny

SZZ z INF – 1. 9. 2022

Upozornění

Rozpis předmětů pro NMgr. učitelství informatiky

Průvodce studenta FP

Projekty studentů

Textový editor pro 1. st. ZŠ (J. Brzobohatý)

Výukové počítačové hry (M. Ježek)

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky. Jejím úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů – např. geografie, fyziky, chemie či informatiky. Pracoviště zajišťuje také výuku předmětů věnovaných využívání ICT prostředků v různých studijních oborech jako jsou Základy ICT či Informatika v hudební výchově a tvorbě. V dotyčných vědních oblastech členové katedry realizují různé projekty a výzkumné záměry.

Termín přihlášky k SZZ v září

Vedoucí katedry v souladu s pokynem děkena fakulty rozhodl o posunutí termínu pro přihlášení na zářijový termín SZZ na 31. 7. 2013. Stejný termín platí i pro odevzdání BP/DP. Rozhodnutí se týká studijních oborů garantovaných katedrou aplikované matematiky. Pokud se student bude chtít přihlásit po 30. 6. 2013, kontaktuje This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SZZ z Informatiky (LS)

V záložce Student – Závěrečné zkoušky je zveřejněn nový harmonogram na červnové SZZ pro obory Informatika se zaměřením na vzdělávání a Učitelství informatiky. Student by se měl dostavit nejpozději 30 minut před stanoveným časem.

Změny v rozvrhu předmětu KAP/ZED

Vážení studenti,
kvůli přeplněnosti některých rozvrhových akcí a dalším organizačním požadavkům jsme museli některé z vás přesunout v rámci předmětu KAP/ZED v letním semestru na jinou rozvrhovou akci. Pokud vám ta současná nevyhovuje, je možné si ji v rámci zápisu a burzy změnit.

Prosíme studenty oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání, aby se nechali cvičení zapsané na lichý čtvrtek od 12.30.

Děkuji za pochopení
Jan Berki

Únorové SZZ z Informatiky

V sekci Student – Zvávěrečné zkoušky je možné nalézt aktuální harmonogram k SZZ z Informatiky na 6. února 2013. Dále tam můžete najít složení komise a tematické okruhy.