Termíny

odevzdání BP – 19. 12. 2017

přihlášení na SZZ – 22. 12. 2017

SZZ z INF – 7. 2. 2018

Upozornění

Rozpis předmětů pro NMgr. učitelství informatiky

Informace k přijímacímu řízení

Projekty studentů

Textový editor pro 1. st. ZŠ (J. Brzobohatý)

Videonávody – STAG a budovy (Z. Švanda)

Výukové počítačové hry (M. Ježek)

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky. Jejím úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů – např. geografie, fyziky, chemie či informatiky. Pracoviště zajišťuje také výuku předmětů věnovaných využívání ICT prostředků v různých studijních oborech jako jsou Základy ICT či Informatika v hudební výchově a tvorbě. V dotyčných vědních oblastech členové katedry realizují různé projekty a výzkumné záměry.

Vyprávěj svůj digitální příběh

Baví vás vytváření multimediálních sdělení? Vyprávíte rádi příběhy obrazem a zvukem? Zapojte se do naší soutěže. Ta je určena pro žáky základních i středních škol. Podrobnosti naleznete v příloze článku.

Attachments:
Download this file (vyhlaseni-souteze.pdf)vyhlaseni-souteze.pdf[ ]48 kB

Vyhlášení SVUČ 2014

Děkan fakulty souhlasil s vyhlášením nového ročníku projektů studentské vědecko-umělecké činnosti (SVUČ). Projekty jsou určené především pro studenty bakalářských studijních programů. Pravidla soutěže jsou přiloženy v příloze, naleznete je i na webu fakulty. Přihlášky je nutné předat na DFP do 7. března 2014.

Attachments:
Download this file (svuc_pravidla2014.pdf)svuc_pravidla2014.pdf[ ]816 kB
Download this file (svuc_prihlaska_2014.docx)svuc_prihlaska_2014.docx[ ]681 kB

Informatika jako věda na ZŠ

snajder

Posledním zahraničním odborníkem z oblasti didaktiky informatiky, který navštíví naši katedru/fakultu v rámci projektu zaměřeného na vytváření mazinárodních vazeb, je dr. Ľubomír Šnajder. Domovsky působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích. Zaměřuje se především na aktivizující metody či badatelský přístup k výuce. Přijměte pozvánku na následující volně přístupné akce:

 – Ve středu 23. 10. 2013 od 14.20 do 15.50 v učebně HI4 si můžete vyzkoušet práci se zvukem v prostředí dětského porgramovacího jazyku Scratch v rámci cvičení Didaktiky informatiky 1.
 – Ve čtvrtek 24. 10. 2013 od 14.20 do 15.50 v učebně HP4 se můžete seznámit s tvorbou aktivizujících úloh a badatelsky orientovných cvičení v Informatice v rámci přednášky stejného předmětu.
 – V pátek 25. 10. 2013 od 9.00 do 10.30 v didaktickém kabinetě KMD si společně podiskutujeme o výzkumných aktivitách.