Termíny

SZZ z INF – 1. 9. 2022

Upozornění

Rozpis předmětů pro NMgr. učitelství informatiky

Průvodce studenta FP

Projekty studentů

Textový editor pro 1. st. ZŠ (J. Brzobohatý)

Výukové počítačové hry (M. Ježek)

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky. Jejím úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů – např. geografie, fyziky, chemie či informatiky. Pracoviště zajišťuje také výuku předmětů věnovaných využívání ICT prostředků v různých studijních oborech jako jsou Základy ICT či Informatika v hudební výchově a tvorbě. V dotyčných vědních oblastech členové katedry realizují různé projekty a výzkumné záměry.

UDME - prezenční forma studia

Absolvování předmětu UDME se řídí následujícími pravidly:

 • Do odvolání probíhá výuka předmětu UDME pouze distanční formou. Konzultace jsou možné, ale budou probíhat vždy po vzájemné domluvě a induviduálně.
 • Přednášky - obsah jednotlivých týdnů je uváděn v průběžně aktualizovaných přílohách.
 • Cvičení - náplň jednotlivých cvičení (t.j. úlohy určené k vyřešení) jsou součástí aktualizovaných příloh. Nutnou (nikoliv však postačující) podmínkou udělení zápočtu je průběžné řešení úloh - nahrazuje podmínku aktivní účasti na cvičení! Řádně okomentované řešení (za každé cvičení jeden soubor) zašle student přednášejícímu mailem (soubor v některém z formátů pdf, docx; max. velikost 4 MB), a to nejpozději do 14 dnů od termínu cvičení.
 • Klasifikovaný zápočet bude udělen, pokud student splní následující podmínky:
  • Splní výše uvedenou nutnou podmínku.
  • Úspěšně vypracuje písemný zápočtový test.
 • Písemný zápočtový test se uskuteční 11. 5. 2020 od 10:40 v učebně G303. Na zápočtový test je třeba se přihlásit prostřednictvím systému STAG a splnit další stanovené podmínky - viz informace na univerzitním, resp. fakultním webu.
 • Opravný zápočtový test se uskuteční 25. 5. 2020 od 10:40 v učebně G303. Na zápočtový test je třeba se přihlásit prostřednictvím systému STAG a splnit další stanovené podmínky - viz informace na univerzitním, resp. fakultním webu.
 • Aktuální přehled udělených zápočtů (včetně klasifikace) je uložen v příloze _UDME_oznámení.pdf.

doc. RNDr.M. Koucký, CSc.

PRS*M - prezenční forma

Přílohy obsahují elektronické verze průběžně aktualizovaných přednášek.

Konání zkoušek - na STAGu jsou uveřejněny termíny zkoušek. Na průběhu zkoušky se nic nemění (písemná + ústní část) a jediným "omezením" je počet účastníků zkoušky, včetně dodržování aktuálně platných podmínek (roušky, dezinfekce, čestné prohlášení apod.).

Úvod do diskrétní matematiky - kombinovaná forma

Informace k předmětu Úvod do diskrétní matematiky v kombinované formě platné pro ak. rok 2019/20.

V důsledku opatření rektora TUL a děkana FP TUL probíhá výuka do odvolání pouze distanční formou. Obsah studia je uveden v příloze (včetně doporučené studijní literatury). Případné konzultace budou probíhat elektronickou formou, prostřednictvím e-mailu.

doc. RNDr.M. Koucký, CSc.

Attachments:
Download this file (UDME_skripta_1.pdf)UDME_skripta_1.pdf[ ]779 kB
Download this file (UDMK_vyhláška_2020_web.pdf)UDMK_vyhláška_2020_web.pdf[ ]233 kB