Termíny

SZZ z INF – 1. 9. 2022

Upozornění

Rozpis předmětů pro NMgr. učitelství informatiky

Průvodce studenta FP

Projekty studentů

Textový editor pro 1. st. ZŠ (J. Brzobohatý)

Výukové počítačové hry (M. Ježek)

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky. Jejím úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů – např. geografie, fyziky, chemie či informatiky. Pracoviště zajišťuje také výuku předmětů věnovaných využívání ICT prostředků v různých studijních oborech jako jsou Základy ICT či Informatika v hudební výchově a tvorbě. V dotyčných vědních oblastech členové katedry realizují různé projekty a výzkumné záměry.

PRS*M - prezenční forma

Přílohy obsahují elektronické verze průběžně aktualizovaných přednášek.

Konání zkoušek - na STAGu jsou uveřejněny termíny zkoušek. Na průběhu zkoušky se nic nemění (písemná + ústní část) a jediným "omezením" je počet účastníků zkoušky, včetně dodržování aktuálně platných podmínek (roušky, dezinfekce, čestné prohlášení apod.).