Termíny

SZZ z INF – 1. 9. 2022

Upozornění

Rozpis předmětů pro NMgr. učitelství informatiky

Průvodce studenta FP

Projekty studentů

Textový editor pro 1. st. ZŠ (J. Brzobohatý)

Výukové počítačové hry (M. Ježek)

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky. Jejím úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů – např. geografie, fyziky, chemie či informatiky. Pracoviště zajišťuje také výuku předmětů věnovaných využívání ICT prostředků v různých studijních oborech jako jsou Základy ICT či Informatika v hudební výchově a tvorbě. V dotyčných vědních oblastech členové katedry realizují různé projekty a výzkumné záměry.

UDME - prezenční forma studia

Absolvování předmětu UDME se řídí následujícími pravidly:

 • Do odvolání probíhá výuka předmětu UDME pouze distanční formou. Konzultace jsou možné, ale budou probíhat vždy po vzájemné domluvě a induviduálně.
 • Přednášky - obsah jednotlivých týdnů je uváděn v průběžně aktualizovaných přílohách.
 • Cvičení - náplň jednotlivých cvičení (t.j. úlohy určené k vyřešení) jsou součástí aktualizovaných příloh. Nutnou (nikoliv však postačující) podmínkou udělení zápočtu je průběžné řešení úloh - nahrazuje podmínku aktivní účasti na cvičení! Řádně okomentované řešení (za každé cvičení jeden soubor) zašle student přednášejícímu mailem (soubor v některém z formátů pdf, docx; max. velikost 4 MB), a to nejpozději do 14 dnů od termínu cvičení.
 • Klasifikovaný zápočet bude udělen, pokud student splní následující podmínky:
  • Splní výše uvedenou nutnou podmínku.
  • Úspěšně vypracuje písemný zápočtový test.
 • Písemný zápočtový test se uskuteční 11. 5. 2020 od 10:40 v učebně G303. Na zápočtový test je třeba se přihlásit prostřednictvím systému STAG a splnit další stanovené podmínky - viz informace na univerzitním, resp. fakultním webu.
 • Opravný zápočtový test se uskuteční 25. 5. 2020 od 10:40 v učebně G303. Na zápočtový test je třeba se přihlásit prostřednictvím systému STAG a splnit další stanovené podmínky - viz informace na univerzitním, resp. fakultním webu.
 • Aktuální přehled udělených zápočtů (včetně klasifikace) je uložen v příloze _UDME_oznámení.pdf.

doc. RNDr.M. Koucký, CSc.