Termíny

SZZ z INF – 30. 1. 2020

Upozornění

Rozpis předmětů pro NMgr. učitelství informatiky

Průvodce studenta FP

Projekty studentů

Textový editor pro 1. st. ZŠ (J. Brzobohatý)

Videonávody – STAG a budovy (Z. Švanda)

Výukové počítačové hry (M. Ježek)

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky. Jejím úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů – např. geografie, fyziky, chemie či informatiky. Pracoviště zajišťuje také výuku předmětů věnovaných využívání ICT prostředků v různých studijních oborech jako jsou Základy ICT či Informatika v hudební výchově a tvorbě. V dotyčných vědních oblastech členové katedry realizují různé projekty a výzkumné záměry.

UDME - prezenční forma studia

V důsledku opatření rektora TUL a děkana FP TUL dochází k následujícím změnám:

  • Do odvolání probíhá výuka předmětu UDME pouze distanční formou. Případné konzultace budou probíhat elektronickou formou, prostřednictvím e-mailu.
  • Přednášky - obsah jednotlivých týdnů je uváděn v průběžně aktualizovaných přílohách.
  • Cvičení - náplň jednotlivých cvičení (t.j. úlohy určené k vyřešení) jsou součástí aktualizovaných příloh. Nutnou (nikoliv však postačující) podmínkou udělení zápočtu je průběžné řešení úloh! Řádně okomentované řešení (za každé cvičení jeden soubor) zašle student přednášejícímu mailem (soubor v některém z formátů pdf, docx; max. velikost 4 MB), a to nejpozději do 14 dnů od termínu cvičení.
  • Zápočet bude udělen, pokud student splní následující podmínky:
    • Splní výše uvedenou nutnou podmínku.
    • Zašle mailem přednášejícímu správně vyřešený a řádně okomentovaný zápočtový test (pdf, docx; max. 4 MB). Zápočtový test bude uveřejněn v příloze.

 

doc. RNDr.M. Koucký, CSc.