Termíny

odevzdání BP – 19. 12. 2017

přihlášení na SZZ – 22. 12. 2017

SZZ z INF – 7. 2. 2018

Upozornění

Rozpis předmětů pro NMgr. učitelství informatiky

Informace k přijímacímu řízení

Projekty studentů

Textový editor pro 1. st. ZŠ (J. Brzobohatý)

Videonávody – STAG a budovy (Z. Švanda)

Výukové počítačové hry (M. Ježek)

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky. Jejím úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů – např. geografie, fyziky, chemie či informatiky. Pracoviště zajišťuje také výuku předmětů věnovaných využívání ICT prostředků v různých studijních oborech jako jsou Základy ICT či Informatika v hudební výchově a tvorbě. V dotyčných vědních oblastech členové katedry realizují různé projekty a výzkumné záměry.

SZZ z Informatiky v září

V příslušné záložce již najdete aktualizovaný harmonogram zářijového termínu SZZ v oborech Informatika se zaměřením na vzdělávání a Učitelství informatiky. Také jsou v systému IS STAG vloženy posudky k bakalářským a diplomovým pracem, které budou obhajovány. V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na mě. Jan Berki