Termíny

SZZ z INF – 1. 9. 2022

Upozornění

Rozpis předmětů pro NMgr. učitelství informatiky

Průvodce studenta FP

Projekty studentů

Textový editor pro 1. st. ZŠ (J. Brzobohatý)

Výukové počítačové hry (M. Ježek)

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky. Jejím úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů – např. geografie, fyziky, chemie či informatiky. Pracoviště zajišťuje také výuku předmětů věnovaných využívání ICT prostředků v různých studijních oborech jako jsou Základy ICT či Informatika v hudební výchově a tvorbě. V dotyčných vědních oblastech členové katedry realizují různé projekty a výzkumné záměry.

SZZ z Informatiky v září

V příslušné záložce již najdete aktualizovaný harmonogram zářijového termínu SZZ v oborech Informatika se zaměřením na vzdělávání a Učitelství informatiky. Také jsou v systému IS STAG vloženy posudky k bakalářským a diplomovým pracem, které budou obhajovány. V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na mě. Jan Berki