Termíny

SZZ z INF – 23. 5. 2019

Upozornění

Rozpis předmětů pro NMgr. učitelství informatiky

Průvodce studenta FP

Projekty studentů

Textový editor pro 1. st. ZŠ (J. Brzobohatý)

Videonávody – STAG a budovy (Z. Švanda)

Výukové počítačové hry (M. Ježek)

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky. Jejím úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů – např. geografie, fyziky, chemie či informatiky. Pracoviště zajišťuje také výuku předmětů věnovaných využívání ICT prostředků v různých studijních oborech jako jsou Základy ICT či Informatika v hudební výchově a tvorbě. V dotyčných vědních oblastech členové katedry realizují různé projekty a výzkumné záměry.

Error
  • Error loading feed data

Postup pro zadání BP/DP

Studenti oborů Informatika se zaměřením na vzdělávání a Učitelství informatiky:

  1. Po vyplnění Podkladů pro zadání BP/DP ve STAGu (viz předchozí článek) tento dokument vytiskněte a podepište.
  2. Zajistěte podpis vedoucího práce.
  3. Podepsaný formulář doneste do kanceláře Mgr. Berkiho.
Termín pro odevzdání podepsaných Podkladů je 12. 4. do 16.00.

Zprávy z fakulty