Termíny

SZZ z INF – 23. 5. 2019

Upozornění

Rozpis předmětů pro NMgr. učitelství informatiky

Průvodce studenta FP

Projekty studentů

Textový editor pro 1. st. ZŠ (J. Brzobohatý)

Videonávody – STAG a budovy (Z. Švanda)

Výukové počítačové hry (M. Ježek)

Vítejte na stránkách Katedry aplikované matematiky. Jejím úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů – např. geografie, fyziky, chemie či informatiky. Pracoviště zajišťuje také výuku předmětů věnovaných využívání ICT prostředků v různých studijních oborech jako jsou Základy ICT či Informatika v hudební výchově a tvorbě. V dotyčných vědních oblastech členové katedry realizují různé projekty a výzkumné záměry.

Error
  • Error loading feed data

Podklady pro zadání BP/DP

Termín pro vložení podkladů pro zadání bakalářské či diplomové práce do STAGu je na KAP pro obory s informatikou stanoven na 8. dubna 2012. Nezapomeňte je ale do té doby nejprve prodiskutovat s předpokládaným vedoucím práce.

Zprávy z fakulty