Informace k mé výuce na TUL

Konzultace během zimního semestru 2018/19 si se mnou dohodněte e-mailem, doporučuji s alespoň 24hodinovým předstihem.

Jednoduché dotazy můžete řešit po e-mailu, můžete je poslat v příloze naskenované.


Seznam předmětů

Matematická analýza 1
Matematická analýza 2
Matematická analýza 3
Úvod do komplexní proměnné
Algoritmy a datové struktury


Videa a články k zamyšlení jak učit (nejen matematiku).


Matematická analýza 1

Podmínky pro udělení zápočtu, úlohy na středoškolské testy.

Vzorová písemka. Na základě zpětné vazby (spočítané příklady od jedné ze studentek) jsem 3. 1. změnila zadání příkladů 24, 24b, 24c -- nyní vycházejí koeficienty u parciálních zlomků malá celá čísla. U příkladu 19 jsem odstranila jeden z úkolů a přidala jsem příklad 19b.

Zkouškové písemky: 11. 1. 2019 18. 1. 2019

Povolené pomůcky ke zkoušce: psací a případně rýsovací potřeby, papíry ode mně dostanete a můžete používat i své vlastní; vlastnoručně psaný tahák formátu nejvýše a4 popsaný z jedné strany, který odevzdáte spolu s písemkou; kalkulačku používat během písemky můžete, ale jen jako prostředek k získání inspirace, k řešení příkladů ji použít nesmíte, pokud ji výjimečně u některého příkladu nepovolím.

Požadavky k ústní zkoušce jsou dány probranou látkou v denní formě studia, viz program přednášek a cvičení níže. Ze začátku semestru jsem zde pro dálkaře uváděla doporučenou literaturu, k dalším týdnům je doporučená literatura také níže. Z kapitoly o elementárních funkcích (poslední téma semestru) jsme probrali články 8.1 až 8.5. V případě nejasností se nebojte poslat mně e-mail s dotazem.

Ukázka ze studentských semestrálních prací.

Program a plán přednášek a cvičení.
Program přednášek z KA1.
Pokyny pro studenty v kombinované formě studia.

Hodnocení středoškolských testů.

Literatura:
[JV] Jiří Veselý: Základy matematické analýzy http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jvesely/ma11-12/MA_I/ppma.pdf
[MŠ] Můj vlastní text k přednášce: Ucebni_text.pdf.
[MŠ-N] Text o nerovnicích.
[MŠ-L] Logika, výroky, množiny.
[IC] Ilja Černý: Úvod do inteligentního kalkulu 1 http://matematika.cuni.cz/dl/ikalkulus/IK1.pdf
[PE] Jindra Petáková: Matematika -- příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, nakladatelství Prometheus, ISBN 80-7196-099-3
Khanova akademie: Pěkný výklad pojmu derivace


Matematická analýza 2

Předmět pro studenty učitelství matematiky v letním semestru.


Matematická analýza 3

Požadavky ke zkoušce.

Vzorová písemka.

Zkouškové písemky: 4. 1. 2019 18. 1. 2019

Přehled probrané látky po týdnech.

Sférické souřadnice -- animace v Geogebře.

Literatura:
[JV2] Jiří Veselý: Základy matematické analýzy II, Matfyzpress, Praha, 2009. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~halas/MA/MA2/Vesely_II.pdf
[IK2] Ilja Černý: Úvod do inteligentního kalkulu 2 http://matematika.cuni.cz/dl/ikalkulus/IK2.pdf
[Z] Luděk Zajíček: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zajicek/skriptamn.htm
MŠ, text o parciálních derivacích
MŠ, text o spojitosti a limitách funkcí více proměnných
MŠ, text o derivacích funkcí více proměnných
MŠ, text o řadách funkcí


Úvod do komplexní analýzy

Přehled probrané látky a požadavků ke zkoušce: ukpe_program_prednasky.pdf.

vzorova_pisemka.pdf.

Zkouškové písemky: 18. 1. 2019

Povolené pomůcky ke zkoušce -- stejné jako u AN1E, viz nahoře.

Přehled probrané látky po týdnech.

Literatura:
[JV-K] Jiří Veselý: Komplexní analýza http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jvesely/ma12-13/TUL/KOMPL/kompl_upr_lib.pdf
Úvodní přednáška o způsobech zavedení komplexních čísel sepsaná studentkami
Text o kruhové inverzi
MŠ, stručné shrnutí vlastností lineárních zobrazení
MŠ, text o dvojpoměru
MŠ, text o Cauchy-Riemannových podmínkách
MŠ, text o řadách funkcí


Algoritmy a datové struktury

Předmět pro studenty učitelství informatiky v letním semestru 2020/21

Literatura:
Web matematické olympiády kategorie P http://mo.mff.cuni.cz/p
Web korespondenčního semináře z programování http://ksp.mff.cuni.cz
Začátečnická kategorie korespondenčního semináře z programování http://ksp.mff.cuni.cz/z
Kurz programování pro začátečníky http://code.org
Průvodce labyrintem algoritmů http://pruvodce.ucw.cz


Archiv starších ročníků

Martina Šimůnková
Katedra aplikované matematiky, budova G, Univerzitní náměstí 1401/1, 4. patro
e-mail (protispamový tvar): martina(tečka)simunkova(na)tul(tečka)cz
tel: 48-535-2838
Poštovní adresa: Martina Šimůnková, KAP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec