Informace k mé (Martiny Šimůnkové) výuce na TUL

Konzultace si se mnou dohodněte e-mailem, doporučuji s 24hodinovým předstihem. Konzultace probíhají online formou.
Jednoduché dotazy můžete řešit i po e-mailu, pošlete je v příloze naskenované.


Seznam předmětů

Algoritmy a datové struktury
Analýza funkcí více proměnných
Matematická analýza 1
Matematická analýza 2
Matematická analýza 3
Teorie míry a integrálu
Úvod do analýzy v komplexním oboru


Videa a články k zamyšlení jak učit (nejen matematiku).


Moto pro cvičení: Kde není místo pro chyby, není místo pro rozvoj.


Matematická analýza 1

Program a plán přednášek a cvičení

[JV] Jiří Veselý: Základy matematické analýzy. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jvesely/ma11-12/MA_I/ppma.pdf
[MŠ4+1] První čtyři kapitoly a jeden dodatek mého textu k přednášce.


Matematická analýza 3

Program a plán přednášek a cvičení


AFVP a TEM

Program a plán AFVP
Program a plán TEM


Algoritmy a datové struktury (letní semestr 2020-21)

Program a plán přednášek a cvičení

Podmínky pro získání zápočtu

Informace o setkání s dálkaři


Matematická analýza 2 (letní semestr 2020-21)

Program a plán přednášek a cvičení

AN2M -- program a plán

Informace k zápočtu a zkoušce

Zkouškové písemky: 11. 6. 2021 16. 6. 2021 30. 6. 2021 9. 7. 2021


Matematická analýza 3 (zimní semestr 2020-21)

Program a plán přednášek a cvičení

Studentská řešení úloh

Informace o zkoušce
Online konzultace během zkouškového období: vždy dva dny před termínem, tedy ve středu 27. 1. v 18 hodin a v neděli 31. 1. také v 18 hodin. Konzultace proběhnou ve virtuální místnosti, ve které probíhala výuka. Konzultace je určena především studentům z nejbližšího termínu, ale zúčastnit se mohou i ostatní. Po dohodě se studenty mohou proběhnout konzultace i v jinou dobu.
Zkouškové písemky: 29. 1. 2021 2. 2. 2021

Moje texty:
O řadách funkcí

Rozšiřující literatura:
[JV2] Jiří Veselý: Základy matematické analýzy II, Matfyzpress, Praha, 2009. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~halas/MA/MA2/Vesely_II.pdf
[IK2] Ilja Černý: Úvod do inteligentního kalkulu 2 http://matematika.cuni.cz/dl/ikalkulus/IK2.pdf
[Z] Luděk Zajíček: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zajicek/skriptamn.htm


Úvod do analýzy v komplexním oboru (zimní semestr 2020-21)

Seznam témat přednášky

Program a plán po jednotlivých týdnech

Požadavky ke zkoušce
Termíny online konzultací: 18. 1. v 18 hodin, 20. 1. v 18 hodin, 2. 2. v 18 hodin. Obecné informace k online konzultacím -- viz výše u an3.
Zkouškové písemky: 20. 1. 2021 22. 1. 2021 4. 2. 2021

Literatura:
[JV-UKP] Jiří Veselý: Úvod do kompexní analýzy II, Liberec, 2012. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jvesely/ma12-13/TUL/KOMPL/kompl_upr_lib.pdf


Archiv starších ročníků

Martina Šimůnková
Katedra aplikované matematiky, budova G, Univerzitní náměstí 1401/1, 4. patro
e-mail (protispamový tvar): martina(tečka)simunkova(na)tul(tečka)cz
tel: 48-535-2838
Poštovní adresa: Martina Šimůnková, KAP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec