Informace pro studenty předmětu MA3.

Písemná zkouška z MA3 i z M2B:

Zkouška je pouze písemná, doba trvání je cca 2 hodiny. V písemce se objeví 4 příklady z mat. analýzy (integrály, soustavy lin. dif. rovnic, Laplaceova transformace). K úspěšnému absolvování je potřeba získat alespoň polovinu bodů, bodový zisk pak rozhoduje o známce.
U písemky nemůžete používat sešit, skripta apod., zejména pak není povoleno využívat mobilní telefony nebo počítače. Můžete si však vypracovat tahák v podobě jedné stránky formátu A4 (jednostranně). Tahák musí být ručně psaný originál, který odevzdáte spolu s písemkou. Na (případný) další termín si tak budete muset vypracovat tahák nový. Nedodržení těchto pokynů bude bráno jako opisování a zkouška bude hodnocena známkou 4. Dále je povoleno používat kalkulačku (myslí se klasická obyčejná neprogramovatelná kalkulačka, nelze využít např. kalkulačku na mobilu apod.) a slovník Laplaceovy tranformace.


Ukázka starých zkouškových písemek: zkouška (ZS 17/18), zkouška (ZS 19/20), zkouška (ZS 19/20).

Aktuální zadání:

A01
A02

Milan Cvrček
milan(tečka)cvrcek(zavináč)tul(tečka)cz
tel: 48-535-2873
budova G, 4. patro
Poštovní adresa: KAP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec

Valid XHTML 1.0 Transitional