Informace pro studenty předmětu MA3.

Doporučená literatura:

Mezník I., Karásek J., Miklíček J.: Matematika pro strojní fakulty 1. Praha : SNTL, 1992. (Dá se najít naskenovaná na internetu.)

Brzezina M., Veselý J.: Obyčejné (lineární) diferenciální rovnice a jejich systémy. Liberec : TUL, 2012.

Matematika online , VUT Brno.
Slovník Laplaceovy transformace

Tabulka integrálů

Příklady k procvičování (staré semestrální práce)

Příklady k procvičování (staré semestrální práce)

Příklady k procvičování (staré semestrální práce)

Milan Cvrček
milan(tečka)cvrcek(zavináč)tul(tečka)cz
tel: 48-535-2873
budova G, 4. patro
Poštovní adresa: KAP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec

Valid XHTML 1.0 Transitional