Informace pro studenty předmětu MA3.

Komentáře po první zkoušce

1) Prosím, vyzkoušejte si svou techniku a skenování dopředu! Kdo nenahraje svůj pdf soubor do elearningu v termínu, zkouška mu nebude uznána!

2) U soustavy OLDR je třeba, aby všechny použité (vlastní i zobecněné vlastní) vektory dohromady byly lineárně nezávislé. Jestliže vyjde jediný vlastní vektor k trojnásobnému vlastnímu číslu (1,1,1) a zobecněné vektory z druhé mocniny matice např. (1,0,1) a (0,1,0), lze použít jen jeden zobecněný vlastní vektor. Uvedená trojice vektorů je totiž evidentně lineárně závislá ((1,0,1)+(0,1,0)=(1,1,1)). Třetí zobecněný vl. vektor je nutné hledat pomocí třetí mocniny matice (A - lambda E). Cauchyova úloha za našich podmínek (spojité funkce apod.) má vždy právě jedno řešení.

19. 1. 2021Průběžné výsledky 2. semestrální práce (bez zahrnutí opravy) naleznete zde.

Na základě této tabulky jsem vložil do stagu zápočty - splnil(a)/nesplnil(a). Pokud by byl nějaký problém se stagem (špatně zadaný zápočet apod.), obraťte se prosím na mě. Úlohy řešte s kolegou Jirsákem. Pokud jste byli přihlášeni na termín a zápočet jste nesplnili, z termínu vás to odhlásilo. Pokud si práci opravíte a zápočet dostanete, přihlašte se znovu.

16. 1. 2021Zkoušení v ZS 20/21

1) Ve stagu jsou vypsány termíny zkoušek. V zimním zkouškovém je vypsáno celkem 5 termínů, které budou (bez ohledu na případné změny) probíhat distančně. Jeden termín bude vypsán v letním zkouškovém, ten už bude (pokud to situace umožní) probíhat normálně ve škole. Další termíny už pak nebudou!

2) Zkouška je písemná. Své zadání naleznete na stránkách MA3 zkouška dole na stránce. Nyní jsou tam testovací odkazy A01 a A02. Jakmile zkouška začne, objeví se tam vaše číslo studenta a vaše zadání - stejně jako u semestrálních prací. Na první stránku vašeho řešení uvedete kromě svého jména také své číslo studenta a číslo varianty testu.

3) Každá zkouška bude vypsaná na dvě a půl hodiny (9:00-11:30). Na vypracování příkladů máte dvě hodiny. Dalších 30 minut je určeno pro vytvoření jednoho pdf souboru, který budete odevzdávat do elearningu MA3 (resp. M2B-P/K) do tématu zkouška (datum). Opět úplně stejně jako u semestrálních prací. Vyzkoušejte si dopředu, že zvládnete práci naskenovat a soubor nahrát v daném čase - zejména pokud nemáte skener a budete používat mobilní aplikace (ClearScanner, Adobe Scan, apod.) V 11:30 by tedy měla být naskenovaná řešení uložená do elearningu. Drobné zdržení způsobené technickými potížemi lze tolerovat, ale určitě nebude možné odevzdat vypracovanou zkoušku o několik hodin později nebo dokonce druhý den. Nebudu akceptovat řešení odevzdaná v den zkoušky po 12:00. Pokud nezvládnete odevzdat např. kvůli výpadku internetu, termín vám omluvím, ale zkoušku budete muset absolvovat znovu.

4) Zkoušku je třeba vypracovat samostatně, neměli byste používat počítač k jiným věcem, než je zobrazení zadání a odevzdání hotové práce. Je zakázané příklady s kýmkoliv konzultovat. Budete-li se potřebovat na něco zeptat, budu v době zkoušky připojen do google meet místnosti, ve které probíhala výuka, a případné dotazy budu odpovídat tam.

5) Obvyklá pravidla týkající se zkoušek normálně platí. Abyste se mohli zkoušky zúčastnit, musíte mít platný zápočet (semestrální práce budou do začátku zkouškového opraveny). Na každý termín je třeba se přihlásit ve stagu. Přihlásit ve stagu se můžete celkem na tři termíny. Případnému čtvrtému termínu se nebráním, ale je třeba vyřešit to oficálně tak, abyste se mohli zapsat do stagu. Když budete ve stagu přihlášeni, vyzkouším vás. Opravené práce uvidíte v elearningu, známka bude ve stagu. Konzultaci (přes google meet) je možné si domuvit individuálně emailem.

8. 1. 2021Výsledky 1. semestrální práce (včetně opravy) naleznete zde.

21. 12. 2020Díky kolegyni T. Šimkové jsou nyní v sekci program k dispozici i řešení s postupem pro příklady k procvičování. (Tyto úlohy byly počítány vloni na jejím cvičení.)

13. 10. 2020Několik komentářů po našem prvním setkání:

1) Jediným kritériem pro udělení zápočtu bude vypracování semestrální práce. O zadání budete informováni emailem. Žádné další podmínky nejsou, nesleduje se účast a podobně.

2) Scházet se budeme nadále v termínu původní přednášky. Jedná se ale o cvičení, kde budeme počítat příklady a počítá se s tím, že už máte o dané problematice nějakou základní povědomost. Náplní cvičení je řešit konkrétní úlohy a odpovídat konkrétní otázky a naopak není úkolem cvičení znovu základní výklad a vysvětlování základních pojmů. K tomu slouží přednáška. V distanční výuce jako přednášky slouží připravená videa, která naleznete v sekci Program přednášek a cvičení. V této sekci budu také doplňovat i přímo úlohy, které budeme na cvičení počítat. Doporučuji, abyste si je spočítali (či se o to pokusili) dopředu.

3) Technická kvalita přenosu zvuku byla včera opravdu špatná, mizerné audio je i na nahraném videu (naleznete ho také v sekci Program přednášek a cvičení). Protože ale v ostatních google meet setkáních ani videích, která nahrávám, tento problém nenastal, myslím si, že chyba byla spíš na straně přenosu resp. google meetu jako takového. Budu se snažit zjistit, co by to mohlo ovlivnit. Doufejme, že příště bude technická kvalita lepší.

8. 10. 2020V sekci program přednášek a cvičení jsou připraveny materiály pro studium - zatím pro první týden. Ještě doplním video o dvojném integrálu, aby příští týden mohlo ve středu (7.10.) ve 14:20 proběhnout přes google meet klasické cvičení, kde budeme počítat dvojné integrály.

Odkaz na místnost pro výuku MA3 (Poprvé se sejdeme ve středu 7.10. ve 14:20.)

Důležité: K připojování ke google službám (google meet, google disk) používejte účet TUL - přihlaste se do google jako xy@tul.cz (váš tul.cz funguje automaticky i jako google účet). Pod jiným účtem (váš soukromý gmail apod.) vás to nepustí dál, resp. bude vyžadováno moje schválení. Abych se vyhnul zahlcení, budu žádosti z jiných účtů než tul.cz automaticky neschvalovat!

28. 9. 20201) Výuka předmětu MA3 (M2B) bude probíhat distančně (po dobu trvání příkazu rektora). Materiály, které budu připravovat, naleznete vždy na těchto stránkách (videa prostřednictvím odkazu na google disk). Po dobu trvání distanční výuky jsou všechna pravidla stejná pro studenty prezenční i kombinované formy (tj. včetně podmínek pro udělení zápočtu) a ani rozdělení na cvičení nehraje žádnou roli (dokud nebude obnovena výuka).

2) Zápočet bude letos udělen za vypracování semestrální práce. Detaily, které doplním během příštích dvou týdnů, naleznete v sekci semestrální práce. Semestrální práce zůstanou i po případném přechodu zpět ke standardní výuce. Podmínky už se tento semestr měnit nebudou. Pokud máte z předmětu MA3 (M2B) vloni udělený zápočet, uznám ho. Ozvěte se mi, uznání zápočtu by se mělo vyřešit na začátku semestru.

3) Zkouška bude klasická písemka. Pokud to situace a opatření ve zkouškovém období dovolí, budu zkoušet prezenčně ve škole. Pokud to nebude možné, bude zkouška zadána online. Podrobnosti v sekci zkouška. Protože situace je už tak dost komplikovaná, nebudu připravovat zvlášť zkoušku z MA3 a zvlášť z M2B. Obě zkoušky budou stejné bez úloh z (nyní již neexistujícího) předmětu M2A.

4) Hlavním prostředkem nahrazujícím výuku by měla být videa, která budu postupně připravovat. Mělo by se v nich (byť přecijen stručněji) objevit zhruba to, co by se během semestru objevilo na tabuli. Abyste měli možnost zpětné vazby, plánuji nahradit středeční přednášku 14:20 - 15:50 výukou prostřednictvím google meet. Poprvé bychom se takto sešli až druhý týden, tj. 7.10. Záznam i z této výuky bude možné shlédnout ze záznamu.

5) Příští týden: připravím materiály pro tzv. obrazce 1. a 2. druhu a obrazce v polárních souřadnicích. Rozešlu také (emailem) odkaz pro místnost na google meet, kde se poprvé setkáme ve středu 7.10. ve 14:20 a hlavním tématem bude výpočet dvojného integrálu.

27. 9. 2020Milan Cvrček
milan(tečka)cvrcek(zavináč)tul(tečka)cz
tel: 48-535-2873
budova G, 4. patro
Poštovní adresa: KAP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec

Valid XHTML 1.0 Transitional