Informace pro studenty FT o předmětu AMA.

V elearningovém kurzu si můžete prohlédnout opravené semestrální práce. Přehledová tabulka je zde.

Pokud máte z obou částí 7 a více bodů, získáváte zápočet. Pokud semestrální práce splněné nemáte, zápočet již letos získat nemůžete.

25. 1. 2021Zkoušení v ZS 20/21

1) Ve stagu jsou vypsány termíny zkoušek. V zimním zkouškovém je vypsáno celkem 5 termínů, které budou (bez ohledu na případné změny) probíhat distančně. Jeden termín bude vypsán v letním zkouškovém, ten už bude (pokud to situace umožní) probíhat normálně ve škole. Další termíny už pak nebudou!

2) Zkouška je písemná. Své zadání naleznete na stránkách AMA zkouška dole na stránce. Nyní jsou tam testovací odkazy A01 a A02. Jakmile zkouška začne, objeví se tam vaše číslo studenta a vaše zadání - stejně jako u semestrálních prací. Na první stránku vašeho řešení uvedete kromě svého jména také své číslo studenta a číslo varianty testu.

3) Každá zkouška bude vypsaná na dvě a půl hodiny (9:00-11:30). Na vypracování příkladů máte dvě hodiny. Dalších 30 minut je určeno pro vytvoření jednoho pdf souboru, který budete odevzdávat do elearningu AMA do tématu zkouška (datum). Opět úplně stejně jako u semestrálních prací. Vyzkoušejte si dopředu, že zvládnete práci naskenovat a soubor nahrát v daném čase - zejména pokud nemáte skener a budete používat mobilní aplikace (ClearScanner, Adobe Scan, apod.) V 11:30 by tedy měla být naskenovaná řešení uložená do elearningu. Drobné zdržení způsobené technickými potížemi lze tolerovat, ale určitě nebude možné odevzdat vypracovanou zkoušku o několik hodin později nebo dokonce druhý den. Nebudu akceptovat řešení odevzdaná v den zkoušky po 12:00. Pokud nezvládnete odevzdat např. kvůli výpadku internetu, termín vám omluvím, ale zkoušku budete muset absolvovat znovu.

4) Zkoušku je třeba vypracovat samostatně, neměli byste používat počítač k jiným věcem, než je zobrazení zadání a odevzdání hotové práce. Je zakázané příklady s kýmkoliv konzultovat. Budete-li se potřebovat na něco zeptat, budu v době zkoušky připojen do google meet místnosti, ve které probíhala výuka, a případné dotazy budu odpovídat tam.

5) Obvyklá pravidla týkající se zkoušek normálně platí. Abyste se mohli zkoušky zúčastnit, musíte mít platný zápočet (semestrální práce budou do začátku zkouškového opraveny). Na každý termín je třeba se přihlásit ve stagu. Přihlásit ve stagu se můžete celkem na tři termíny. Případnému čtvrtému termínu se nebráním, ale je třeba vyřešit to oficálně tak, abyste se mohli zapsat do stagu. Když budete ve stagu přihlášeni, vyzkouším vás. Opravené práce uvidíte v elearningu, známka bude ve stagu. Konzultaci (přes google meet) je možné si domuvit individuálně emailem.

8. 1. 2021Cvičení v úterý 12.1. se ruší. Poslední týden se sejdeme (prostřednictvím google meet) pouze ve středu 13.1.

6. 1. 2021V elearningovém kurzu si můžete prohlédnout opravené semestrální práce. Přehledová tabulka je zde.

Pokud máte 7 a více bodů, 1. část semestrální práce máte splněnou. Máte-li 6 a méně bodů, zápočet letos nezískáte.

21. 12. 2020V elearningovém kurzu si můžete prohlédnout opravené semestrální práce.

Pokud máte 7 a více bodů, 1. část semestrální práce máte splněnou.

Pokud máte 3 - 6 bodů, můžete dodat úlohy, které máte špatně (správné řešení (uznané za 1 bod) znovu odevzdávat nemusíte). Odevzdává se stejným způsobem v elearningu: jeden soubor pdf se zadáním jako titulní stranou. Termín je do 20.12.2020. Potřebujet získat (dohromady s již uznanými úlohami) aspoň 7 bodů. Takže pokud máte nyní např. 6 bodů, potřebujete získat alespoň ještě jeden bod z úloh, které máte aktuálně za 0. Doporučuji v takové situaci odevzdat pro jistotu více než jen jednu úlohu. Další možnost opravy totiž už nebude!

Pokud máte méně než 3 body (případně jste vůbec neodevzdali), ztrácíte možnost letos získat zápočet.

7. 12. 2020Online výuka probíhá v současné době vždy v úterý od 10:40 a ve středu od 8:50 zde: odkaz na místnost pro výuku AMA.

(28.10. se výuka nekoná)

27. 10. 2020V sekci program přednášek a cvičení jsou připraveny materiály pro opakování pro první týden: lineární a kvadratické funkce a derivace. Příští týden bychom se měli sejít v úterý (6.10.) ve 10:40 přes google meet na cvičení, kde budeme hlavně derivovat a bude prostor i zodpovědět případné otázky apod. Účast není povinná a záznam bude nahrán stejně, jako jsou ostatní videa v sekci program. Pak už se přesuneme k integrálům.

Odkaz na místnost pro výuku AMA (Poprvé se sejdeme v úterý 6.10. ve 10:40.)

Důležité: K připojování ke google službám (google meet, google disk) používejte účet TUL - přihlaste se do google jako xy@tul.cz (váš tul.cz funguje automaticky i jako google účet). Pod jiným účtem (váš soukromý gmail apod.) vás to nepustí dál, resp. bude vyžadováno moje schválení. Abych se vyhnul zahlcení, budu žádosti z jiných účtů než tul.cz automaticky neschvalovat!

29. 9. 20201) Výuka předmětu AMA bude probíhat distančně (po dobu trvání příkazu rektora). Materiály, které budu připravovat, naleznete vždy na těchto stránkách (videa prostřednictvím odkazu na google disk). Po dobu trvání distanční výuky jsou všechna pravidla stejná pro studenty prezenční i kombinované formy (tj. včetně podmínek pro udělení zápočtu).

2) Zápočet bude letos udělen za vypracování semestrální práce. Detaily, které doplním během příštích dvou týdnů, naleznete v sekci semestrální práce. Semestrální práce zůstanou i po případném přechodu zpět ke standardní výuce. Podmínky už se tento semestr měnit nebudou. Pokud máte z předmětu AMA vloni udělený zápočet, uznám ho. Ozvěte se mi, uznání zápočtu by se mělo vyřešit na začátku semestru.

3) Zkouška bude klasická písemka. Pokud to situace a opatření ve zkouškovém období dovolí, budu zkoušet prezenčně ve škole. Pokud to nebude možné, bude zkouška zadána online. Podrobnosti v sekci zkouška.

4) Hlavním prostředkem nahrazujícím výuku by měla být videa, která budu postupně připravovat. Mělo by se v nich (byť přecijen stručněji) objevit zhruba to, co by se během semestru objevilo na tabuli. Většinu videí budu připravovat offline. Abyste ale měli možnost zpětné vazby, plánuji nahradit úterní blok 10:40 - 12:10 výukou prostřednictvím google meet. Poprvé bychom se takto sešli až druhý týden, tj. 6.10. Záznam i z této výuky bude možné shlédnout ze záznamu.

5) Protože obsahově tento předmět navazuje na Matematiku 1 a Matematiku 2 (na ostatních fakultách se zpravidla vyučuje jako Matematika 3 hned ve 3. semestru), máme na začátku v plánu poměrně obsáhlé opakování. Potřebujeme zejména umět pracovat s funkcemi, derivovat a integrovat. Zkušenost z předchozích let je taková, že není moc na čem stavět, věnujeme tedy vždy první tři týdny procvičování zmíněné tématiky. Podívejte se na loňský program a uvidíte, že slova derivace a integrál se tam objevují často. Pokud nebudete umět derivovat a integrovat, je naprosto nemyslitelné se naučit nic z toho, co máme probírat. Přistupujte tedy k opakování prosím vážně!

6) Příští týden: připravím materiály pro opakování elementárních funkcí a derivování a rozešlu (emailem) odkaz pro místnost na google meet, kde se poprvé setkáme v úterý 6.10. v 10:40 a hlavním tématem bude derivace. Bylo by tedy vhodné si už předtím derivování připomenout, abychom se mohli zaměřit přímo na konkrétní problémy. Další týden bychom už pak věnovali integraci.

27. 9. 2020Zde budou aktuální informace o předmětu KAP/AMA.

2. 9. 2020Milan Cvrček
milan(tečka)cvrcek(zavináč)tul(tečka)cz
tel: 48-535-2873
budova G, 4. patro
Poštovní adresa: KAP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec

Valid XHTML 1.0 Transitional